Preview  Print...  Print this page...
 
The last note

1. ATENŢIONARE! Acest document deşi prezintă un caz concret, punctual, particular, este de importanţă largă şi generală, prin extensie. Şi reprezentativ în acelaşi timp.
2.

3. Sunt în situaţia de a lansa un proiect care se poate dovedii de importanţă crucială pentru România dacă românii vor trata corect această resursă excepţională.

4. Este vorba de o invenţie pe care am finalizat-o anul trecut şi pentru care am depus cerere de brevetare naţională în decembrie 2014. Cererea este legată de domeniul codificării digitale a informaţiei şi poate beneficia de ea industria de tehnică de calcul; background-color: HW şi SW, cea de comunicaţii digitale şi cea de automatizări, inclusiv serviciile aferente.

5. Am aflat destul de târziu, spre jena mea ce-i drept, că există o prevedere nelegitimă şi nedreaptă în legislaţie, fără să fie deloc singura, care mă deposedează parţial dar major de drepturile de proprietate intelectuală cuvenite, un fapt scandalos şi monstruos în acelaşi timp. Din considerente, despre care putem vorbi dacă va fi cazul, nu am studiat temeinic legislaţia fiind ocupat cu activitatea specifică, cea de inventică şi cu cea de a identifica posibilităţi de valorificare. Asta deşi, cunoscând la modul general abuzurile prin lege care se fac asupra oamenilor în mai toată lumea, ar fi fost de dorit să fac acest lucru în virtutea principiului bunelor practici. Pe de altă parte am motive ca nici măcar să nu pot spune că am greşit. Oricum nu ar fi schimbat esenţial situaţia..... Sau poate DA. În sensul că nu aş mai fi făcut acest anunţ şi poate ar fi fost rău să se întâmple asta.

6. Şi acum A T E N Ţ I E ! Prevederea în cauză nu mă deposedează doar pe mine de drepturi şi patrimoniu CI pe ÎNTREGUL POPOR ROMÂN. Odată pentru că probabil nu sunt singurul român în această situaţie, considerând trecutul şi prezentul dar şi viitorul, apoi datorită importanţei domeniului inventicii (adică domeniul întregului progres al umanităţii, istoric considerat) şi în şfârşit pentru resursa de dezvoltare imensă reprezentată de această invenţie şi industriile pe care le deschide înlocuindu-le în timp pe cele actuale.

7. VALOAREA EI este astăzi incomensurabilă pentru că foarte probabil şi până la proba contrară eu afirm că nu putem şti în ce secol al mileniului III ea nu va mai fi folosită, admiţând teoretic că se poate întâmpla să se găsească un înlocuitor. Apoi este o soluţie în zona fundamentală a tehnologiei digitale, element de temelie utilizat de orice altă tehnologie actuală sau viitoare. Inclusiv de proiecte radicale cum ar fi biotehnologia, proiectul IBM SyNAPSE foarte probabil, ….

8. Iar pentru astfel de invenţii “legea” oferă drept de exclusivitate DOAR 20 de ani inventatorilor. În plus ne pune să plătim taxe şi să urmăm proceduri ridicole, nedrepte, discriminatorii, abuzive. Criminale în final la adresa umanităţii, cum se poate demonstra în rigoare înaltă. Sigur aceste abuzuri sunt la fel de criminale pentru orice invenţie şi pentru ideea de invenţie, creaţie şi progres în general.

9. În timp ce se cheltuiesc banii contribuabililor .... am văzut cum şi pe ce. Inclusiv subvenţiile care s-au dat. Să cerem o investigaţie pentru toate proiectele de “cercetare” finanţate de la buget să vedem raportul cheltuieli/rezultate.

10. Prevederea în cauză îmi fură dreptul de brevetare internaţională DACĂ în termen de 12 luni de la constituirea depozitului reglementar (data la care sunt îndeplinite formalităţile preliminare), a cărui dată pentru cazul acesta este în decembrie 2014, nu pornesc procedura de brevetare internaţională pentru care trebuie plătite taxe şi îndeplinite proceduri ridicol de complicate şi DE DURATĂ inadmisibilă. Acestea beneficiază ce-i drept de reduceri substanţiale conform legilor internaţionale actuale DAR nu schimbă cu NIMIC lucrurile pentru inventatorii independenţi fară resurse financiare. Acesta fiind un subiect de abuz mult mai larg, cel puţin în România, decât domeniul invenţiilor. Şi este grav că se acceptă vinovat aceste lucruri, cu tot ce înseamnă această vină foarte mare.

11. Această prevedere este apoi ridicolă, nelegitimă şi profund nedreaptă pentru că îmi condiţionează DREPTUL SACRU pe care NIMENI nu mi-l dă deoarece MĂ NASC CU EL. Societatea poate doar să îl consemneze fiind obligată de drept să îl respecte în condiţii de normalitate.

12. Este vorba la DREPTUL DOBÂNDIT prin demers, efort, muncă şi creaţie personale în legitim. Dreptul oricui care face astfel de lucruri.

13. Or legea îmi spune că dacă am neglijat, nu am ştiut, nu m-am gândit, nu am vrut iniţial dar m-am răzgândit peste .... 2, 5, 10, 15 ani, nu am avut bani, sau oricare alt motiv sau cauză legitime ar fi intervenit, dreptul meu sacru NU MAI ESTE AL MEU putând fi folosit inclusiv de tâlhari, borfaşi, excroci, hoţi, .... INFRACTORI, generic vorbind. Ajungând la cheremul lor.

14. Ei bine, în niciuna din situaţiile enumerate, NIMENI în Univers nu are dreptul legitim să îmi lezeze dreptul legitim.

15. Presupun că nu sunt prea mulţi pe care să-i intereseze drepturile mele cum m-au interesat pe mine drepturile, viaţa, nedreptăţile şi suferinţele lor în global şi cu prioritate, neconştientizată până de curând, încă din copilăria mea. Ştiu şi înţeleg de ce se întâmplă aşa. Deşi nu este normal poate fi firesc, atunci când poate fi, ţinând cont de nivelul la care ne aflăm pe scara evoluţiei. Aşa că mă voi întoarce la avuţia şi interesul naţional şi …. al celor potenţial interesaţi.

16. Această invenţie inestimabilă per global poate fi corect evaluată, pe categorii de valori materiale şi nemateriale, pe diverse perioade. Pentru perioada pentru care se oferă protecţie, 20 de ani consideraţi teoretic, fără să-i plasăm pe scara timpului, valoarea este foarte mare. Putem vorbii uşor, la nivelul valorii de comercializare, .... să zicem exemplificator, de sute de miliarde de LEI (mult mai mult, de fapt).

17. Din această valoare minim 10% ar fi normal să aparţină inventatorilor şi asociaţilor lor ceea ce la un calcul sumar făcut de mine poate însemna usor 30 de miliarde.

18. Mie personal, strict pentru viaţa privată, imi poate ajunge probabil 50 de milioane pe 100 de ani (se poate dovedi a fi prea mult, având respect pentru resurse şi valori), să zicem. Din diferenţă, pe de o parte şi din tot ce presupune această economie de produse şi servicii, pe de alta (cu activităţile, locurile de muncă şi beneficiile potenţiale de orice fel, inclusiv taxe şi impozite), economie bazată pe invenţia propusă, rezultă INTERESUL NAŢIONAL şi EUROPEAN pe de o parte şi interesul celor interesaţi să devină parteneri în proiect, pe de alta.

19. Ajunşi aici voi enumera riscurile asociate proiectului pentru a nu reţine atenţia mai mult de atât celor ce nu sunt interesaţi de antreprenoriat şi de investiţii, aceştia prezumând că ar putea şi ar dori să îşi ASUME RISCURI estimând şi aşteptând beneficii din participarea la acest proiect.

20. Riscurile sunt legate de

  • neacceptarea cererii pentru a fi brevetată pe diverse considerente incorecte
  • neacordarea brevetului, în mod corect sau incorect
  • concurenţa neloială incontrolabilă în majoritatea statelor de pe glob
  • tot felul de infracţiuni"> furt, sabotaj, ameninţări, agresiuni şi violenţe de orice fel ......
  • incompetenţă sau corupţie în administrarea proiectului de brevetare şi valorificare a invenţiei
  • incompetenţă sau corupţie la nivelul instituţiilor guvernamentale implicate în procesul de brevetare
  • altele la care încă nu am gândit


21. Pentru eventualii parteneri este de prisos să arăt că achiziţionând participaţii la un astfel de proiect işi pot asigura un venit şi o activitate, dacă se doreşte, pe viaţă. Asta DACĂ IZBÂNDIM, desigur. Mai ales că această invenţie este doar începutul unui şir de alte invenţii pe care noi şi alţii le vom realiza.

22. Mergem mai departe şi menţionăm o altă prevedere legislativă incorectă şi ..... vă las să trageţi singuri concluziile.

23. Se spune şi legea susţine neclar că nu poţi să vorbeşti cu NIMENI despre invenţie înainte să fie publicată de către OSIM, în cazul de faţă. Altfel rişti să pierzi drepturile oricum abuzate de lege. Publicarea în regim normal se face după 18 luni de la depozit DECI mult după cele 12 luni în care trebuie să porneşti brevetarea internaţională. Şi DECI, dacă nu ai resurse NICI MĂCAR NU POŢI să atragi pentru ca probabil nimeni nu ţi-ar da bani, indiferent cât de puţini ar fi, dacă nu îi prezinţi invenţia să poţi susţine potenţialul ei. Iar pentru publicarea înainte de 18 luni taxa de publicare este mai mare şi nu admite reducerile de 50% şi respectiv 80% (cum am plătit eu) aplicabile astăzi pentru unele taxe.

24. Concluzia: dacă nu ai resurse să plăteşti procedura NICI MĂCAR NU POŢI ATRAGE, fiind oprit prin lege, după cum se vede. Specialiştii în domeniu din ţară şi străinătate ne vor lămurii pe deplin pentru că aşa cum se cunoaşte, legile sunt special elaborate încâlcit, neclar, confuz, .... una peste alta incompetent şi corupt. Este deja notoriu.

25. Cât despre costuri, cele de brevetare internaţională sunt relativ mici dacă ai resurse, cca. 50.000 de EURO sau chiar mai puţin (funcţie de ţările unde se solicită protecţie), etapizate, prima etapă însemnând în jur de 2500 de EURO de plătit anul acesta.

26. Costurile de valorificare depind de grupul de iniţiativă, dacă se vor găsii parteneri şi de obiectivele pe care şi le propune acesta. Deţinem gândirea necesară pentru a aborda proiectul cu riscuri şi costuri financiare minime. Asta dacă nu se va găsii cineva să pună de la început pe masă ... nu ştiu .... 10 milioane, de exemplu. De ce NU? Noi avem potenţialul ca, împreună cu echipa adecvată şi resursele necesare, să elaborăm proiecte de anvergură pentru valorificarea acestei resurse.

27. UNICA şansă să dăm şansă acestei resurse unice este găsirea până la începutul lui decembrie de sponsori şi/sau parteneri, alta neexistând deoarece am exclus din start şi definitiv posibilitatea împrumutului. Persoanele care mă cunosc ştiu că ceea ce spun este 100% ceea ce ştiu şi ceea ce gândesc. Fără jocuri, fără teste, fără înflorituri. În astfel de situaţii nu există nuanţe de gri, doar două valori: 0 SAU 1.

28. Fiind în această situaţie supun cazul şi oportunitatea atenţiei publice, în primul rând din ţară, apoi din UE şi Europa şi apoi din întreaga lume.

29. Potenţialii sponsori şi parteneri interesaţi, eventual, să se implice în valorificarea acestei resurse care se poate dovedii la fel de importantă ca petrolul sau alte resurse energetice, cu diferenţa că aceasta "este deja extrasă" aşteptând rafinarea şi comercializarea, ne pot contacta la 0735 878 939 sau la adresele de e-mail patent@e11.ro sau g@e11.ro.

30. Reuşita acestui proiect poate aduce prin valorificare resurse importante în timp care se vor împărţii între parteneri, sponsori şi proiectele lansate, începând cu EU-RO-MODERN - modernizarea spirituală şi patrimonială a României. Generator de programe şi proiecte economice, sociale, culturale, ...

31. Şi mai avem la OSIM o cerere de brevet aflată într-o situaţie identică. Cu miză tot foarte mare dar în alt domeniu, deşeurile radioactive.


32.
33. Cu consideraţie,

34. Ionel Gabriel Niculescu,
35. consultant şi agent pentru dezvoltare prin inovare


36.
37. MENŢIONĂM că dacă noi vom câştiga, TOŢI cei implicaţi onest, competent şi responsabil în proiect vor câştiga. Câștigăm împreună sau pierdem împreună.
38.
39. Câte CRIME trebuie să suporte la adresa propriilor drepturi un inventator independent?
40. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
41.
42. spiritul NU > NECONVENŢIONAL – UNIVERSAL pentru progres şi DA > DEZVOLTARE DE ANVERGURĂ

Published on 2015.11.07 12:45  - 2 comments - 2 comments - View ? Add yours ?   Preview   Print...   Top
 
Forum live
Calendar